Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 27.10.2003. u Novom Sadu

24. сеп. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Servisno trgovinsko preduzeće REMONT akcionarsko društvo, SREMSKA MITROVICA
 2. Akcionarsko društvo za proizvodnju hleba i peciva, trgovinu i ugostiteljstvo HLEB, NOVI SAD
 3. Građevinsko društveno preduzeće NAPREDAK, VRBAS
 4. Društveno preduzeće radnički univerzitet SVETOZAR MARKOVIĆ-TOZA, VRBAS
 5. Društveno preduzeće INTEGRAL-BRAVARI p.o., SUBOTICA
 6. Akcionarsko društvo konfekcija ŽELjEZNIČAR, SUBOTICA
 7. Društveno preduzeće TRIVIT-PEK pekarska industrija, VRBAS
 8. Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih proizvoda SLOGA, PEĆINCI
 9. STAN-PROGRES društveno preduzeće za građenje, inženjering i trgovinu, NOVI SAD
 10. Društveno preduzeće za projektovanje i inžinjering SREMPROJEKT, SREMSKA MITROVICA
 11. Industrija građevinskog materijala BAČKA akcionarsko društvo, MALI IĐOŠ
 12. Društveno preduzeće BANAT industrija mesa i konzervi, BANATSKI KARLOVAC
 13. Društveno preduzeće ČIKER za trgovinu na veliko i malo, ČANTAVIR
 14. Društveno preduzeće UNISOFT, KANjIŽA
Преузмите

Сервисно трговинско предузеће РЕМОНТ акционарско друштво

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Архива

Акционарско друштво за производњу хлеба и пецива,трговине и угоститељства ХЛЕБ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Стечај

Грађевинско друштвено предузеће НАПРЕДАК ВРБАС - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

Друштвено предузеће раднички универзитет СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ-ТОЗА

Локација:

Врбас

Делатност:

Остало образовање

Друштвено предузеће ИНТЕГРАЛ-БРАВАРИ п.о.

Локација:

Суботица

Делатност:

Кровни радови

Акционарски фонд

Акционарско друштво конфекција ЖЕЉЕЗНИЧАР

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња остале одеће

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ТРИВИТ-ПЕК пекарска индустрија

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Стечај

Акционарско друштво за производњу и промет пољопривредних производа СЛОГА ПЕЋИНЦИ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пећинци

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

СТАН-ПРОГРЕС друштвено предузеће за грађење, инжењеринг и трговину

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Друштвено предузеће за пројектовање и инжињеринг СРЕМПРОЈЕКТ

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Стечај

АД Индустрија грађевинског материјла БАЧКА МАЛИ ИЂОШ, КУЛСКИ ПУТ 15 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мали Иђош

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

Друштвено предузеће БАНАТ индустрија меса и конзерви

Локација:

Банатски Карловац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Архива

Друштвено предузеће ЧИКЕР за трговину на велико и мало

Локација:

Чантавир

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Акционарски фонд

Друштвено предузеће УНИСОФТ

Локација:

Кањижа

Делатност:

Рачунарско програмирање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива