Јавни позив за „БРАНКО ПЕРИШИЋ" АД ИЗ КРУШЕВЦА

30. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 106/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ брoj 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ брoj 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­БРАНКО ПЕРИШИЋ“ АД ИЗ КРУШЕВЦА

МБ: 07268769

Шифра поступка: JP 106/15

Агенција позива сва домаћа физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације „Бранко Перишић“ АД из Крушевца, МБ: 07268769, (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА ИМОВИНЕ субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

„Бранко Перишић“ АД, Крушевац

Матични број:

07268769

Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију: 78,54261%

Остали: 21,45739%

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал 1.906.368,24 EUR

Уписани неновчани капитал 759.109,31 EUR

Уплаћени новчани капитал 1.906.368,24 EUR

Унети неновчани капитал 759.109,31 EUR 16.11.2006. године

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини покретна и непокретна имовина у својини Субјекта приватизације, која се налази на катастарским парцелама уписаним у листове непокретности бр. 8790 КО Крушевац, бр. 765 КО Лазарица, бр. 8313 КО Крушевац, бр. 1365 КО Крушевац, бр. 8105 КО Крушевац, бр. 7432 КО Крушевац, бр. 9589 КО Крушевац, 6201 КО Крушевац, бр. 413 КО Ћићевац Град, бр. 314 КО Ћићевац Град, бр. 299 КО Ћићевац Град, бр. 155 КО Александровац, бр. 157 КО Александровац, бр. 249 КО Брус, бр. 906 КО Браљина, бр. 412 КО Буци, бр. 112 КО Милентија,  бр. 141 КО Шиљомана, бр. 480 КО Мајдево и бр. 284 КО Вучак.

Детаљан опис и преглед непокретности и опреме који се нуде на продају је саставни део Продајне документације.

Непокретна и покретна имовина продају се у виђеном стању, без накнадних рекламација.

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна цена имовине која је предмет продаје са стањем на дан 31.12.2014. године износи 4.571.854,64 евра.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена предмета продаје износи 100% процењене вредности имовине, односно 4.571.854,64 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
БРАНКО ПЕРИШИЋ АД
Стечај

БРАНКО ПЕРИШИЋ АД КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива