Јавни позив за „АЛЕКСА ШАНТИЋ", АЛЕКСА ШАНТИЋ

29. окт. 2015.

Шифра поступка: JР 104/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „АЛЕКСА ШАНТИЋ“, АЛЕКСА ШАНТИЋ

МБ: 08166978

Шифра поступка: JР 104/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво „Алекса Шантић“, Алекса Шантић МБ: 08166978 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1.            Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2.            Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Акционарско друштво „Алекса Шантић“, Алекса Шантић

Седиште:

Солунских добровољаца 3, Алекса Шантић

Матични број:

08166978

Назив делатности:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

 

Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију             70,00000%   (588.385 акција)

Акционарски фонд АД, Београд      0,13360%   (    1.123 акције)

Остали акционари:                         29,86640%   (251.042 акције)

Укупно:                                                     100%    (840.550 акција)

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

4.915.497,08 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

4.915.497,08 ЕУР 31.12.2005.

3.            Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 589.508 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSАLSAE69252, што представља 70,13360% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-              588.385 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSАLSAE69252, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 70,00000% укупног капитала Субјекта приватизације и

-              1.123  акција у власништву Акционарског фонда АД, Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSАLSAE69252 што представља 0,13360% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, а која је усклађена са стањем након отуђења имовине по основу Уговора о продаји имовине који је закључен са привредним друштвом „Agriser” д.о.о. Београд дана 05.05.2015. године, износи: 802.465,85 евра.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-9706/2015 од 19.09.2015. године којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал субјекта приватизације.

4.            Почетна цена

Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, који се нуди на продају, а која је усклађена са стањем након отуђења имовине по основу Уговора о продаји имовине који је закључен са привредним друштвом „Agriser” д.о.о. Београд дана 05.05.2015. године, односно 802.465,85 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
Алекса Шантић АД
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЛЕКСА ШАНТИЋ АЛЕКСА ШАНТИЋ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Алекса Шантић

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива