Измена бр. 2 Јавног позива за ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

24. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 149/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 17.09.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

ради продаје капитала субјекта приватизације

ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

Шифра поступка: JP 149/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 149/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 04.11.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 06.11.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 09:00 часова по београдском времену.“

3. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

4. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Анкица Момчиловић

Вођа пројектног тима

е-mail: amomcilovic@priv.rs

Јелена Матовић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: jmatovic@priv.rs

 
ППТ Делови ад
Стечај

GOOD WOOD NUMANOVIĆ DOO NOVI PAZAR

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива