Oдржана Друга седница Комисије за Јавно предузеће „ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ", Блаце

13. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 122/15

Дана 13.10.2015. године одржана је Друга седница Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће „ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ“, Блаце, МБ 20367865, шифра поступка: JP 122/15

Комисија је констатовала да је пристигла пријава за учешће достављена у складу са Јавним позивом, Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче.

Такође, извршена је провера у вези са уплатом депозита и подаци о понуђачу у бази података Агенције за приватизацију, те је Комисија једногласно донела одлуку да се пријава одобри.

Комисија је отворила коверту са ознаком „Понуда“, достављена од стране јединог учесника у поступку ("Народне новине" доо, Ниш), и прогласила учесника Купцем 100%  капитала субјекта приватизације Јавно предузеће „ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ“, Блаце.

Почетна цена за друго јавно надметање, 50% од процењене вредности за 100% капитала субјекта приватизације Јавно предузеће „ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ“, Блаце, према Јавном позиву шифра поступка ЈП 122/15 је износила 2.562,87 ЕУР, док је понуђена цена од стране јединог учесника у поступку 2.570,00 ЕУР.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

Телевизија Блаце д.о.о.
Стечај

ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ д.о.о. Блаце - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Блаце

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива