Јавни позив за „ГАЛПРЕС" АД, ЛЕСКОВАЦ

12. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 162/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­ГАЛПРЕС“ АД, ЛЕСКОВАЦ

МБ: 07629222

Шифра поступка: JP 162/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације „ГАЛПРЕС“ АД, ЛЕСКОВАЦ, МБ: 07629222 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала Субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ГАЛПРЕС Акционарско друштво за производњу робе широке потрошње

Седиште:

Љубе Ненадовића бб, Галпрес

Матични број:

07629222

Делатност:

Производња жичаних производа, ланаца и опруга

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSGLPSE22678 са укупно 17.648 акција, од чега је:

  • 12.948 акција или 73,36809% капитала у власништву Агенције за приватизацију;
  • 607 акција или 3,43948% капитала у власништву Акционарског фонда ад, Београд и
  • 4.093 акција или 23.19243% капитала у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

183.204,67 ЕУР

Уписани неновчани капитал

22.998,45 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

183.204,67 ЕУР 31.12.2005.

Унети неновчани капитал

22.998,45 ЕУР 08.12.2008.

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 12.948 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSGLPSE22678, у власништву Агенције за приватизацију и 607 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSGLPSE22678, у власништву Акционарског фонда ад, Београд, што представља 76,80757% укупног капитала Субјекта приватизације.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број 023-8386/2015 од 06.08.2015. године којим се обавезују државни повериоци да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 467.899,00 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
Стечај

ГАЛПРЕС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РОБЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ, ЛЕСКОВАЦ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња жичаних производа, ланаца и опруга

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива