Потписан Уговор о продаји капитала АД „7. Јули" Сириг.

08. окт. 2015.

ШИФРА ПОСТУПКА 26/15

У складу са одредбама Закона о приватизација, на основу којих је спроведен поступак приватизације као и решења Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, дана 08.10.2015. у просторијама Агенције за приватизацију потписан је су Уговор о продаји капитала Акционарског друштва „7. Јули“ Сириг.

Уговор је у име купца Грађевинско предузеће „Градитељ НС“ доо Нови Сад потписао је директор Љупко Калаба.

Уговор је у име Агенције за приватизацију потписао председник Управног одбора проф.др Муамер Реџовић.

Напомињемо да је Агенција за приватизацију, у складу са Законом, била у обавези да пре потписивања уговора добије сагласност Управе за спречавање прања новца при Министарству финансија.

7. ЈУЛИ АД
Контрола

7 ЈУЛИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СИРИГ

Локација:

Сириг

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива