Потписана два Уговора о продаји капитала медија

29. сеп. 2015.

Београд 29.9.2015.

У складу са одредбама Закона о приватизација и Закона о јавном информисању и медијима, на основу којих је спроведен поступак приватизације као и решења Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, дана 29.9.2015. у просторијама Агенције за приватизацију потписани су Уговори о продаји капитала следећих издавача медија:

  • РТВ Стара Пазова, МБ 08015252 - уговор је потписао заступник купца„MR & CO“ доо, Београд
  • НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД за новинску и издавачку делатност, Бачка Паланка, МБ: 08779392 - уговор је потписао купац Милојко Павловић из Новог Сада.

Напомињемо да је Агенција за приватизацију, у складу са законом, била у обавези да пре потписивања уговора добије сагласност Комисије за спречавање прања новца при Министарству финансија и Регулаторног тела за електронске медије - РЕМ.

Агенција за приватизацију до сада је потписала 8 уговора о продаји капитала издавача медија.                                 

Недељне новине а.д.
Акционарски фонд

НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ БАЧКА ПАЛАНКА

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива