Oдржана Друга седница Комисије за Јавно-информативно предузеће „Ивањички радио", Ивањица

29. сеп. 2015.

Шифра поступка: ЈП 116/15

Дана 29.09.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно информативно предузеће „Ивањички радио“, Ивањица - шифра поступка ЈП 116/15.

Комисија је констатовала да је пристигла пријава за учешће достављена у складу са Јавним позивом, Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче.

Такође, извршена је провера у вези са уплатом депозита и подаци о понуђачу у бази података Агенције за приватизацију, те је Комисија једногласно донела одлуку да се пријава одобри.

Комисија је отворила коверту са ознаком „Понуда“, достављена од стране јединог учесника у поступку (Aне Баковић из Београда), и прогласила учесника Купцем 100% капитала који Општина Ивањица има у субјекту приватизације Јавно информативно предузеће „Ивањички радио“, Ивањица.

Почетна цена за друго јавно надметање, 70% од процењене вредности за 100% капитала који Општина Ивањица има у субјекту приватизације Јавно информативно предузеће „Ивањички радио“, Ивањица, према Јавном позиву шифра поступка ЈП 116/15 је износила 14.358,58 ЕУР, док је понуђена цена од стране јединог учесника у поступку 14.360,00 ЕУР

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

ЈИП ИВАЊИЧКИ РАДИО
Контрола

ЈИП ИВАЊИЧКИ РАДИО

Локација:

Ивањица

Делатност:

Емитовање радио-програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива