Неуспела продаја имовине субјекта приватизације ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ Имовинска целина 1. – Матична локација Крагујевац

25. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 110/15

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ДП 21. Октобар Крагујевац - Имовинска целина 1. - Матична локација Крагујевац- шифра поступка: JП 110/15, проглашен је неуспешним дана 25.09.2015. године од стране Комисије за спровођење поступка, с обзиром да у предвиђеном року, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ДП 21. Октобар Крагујевац - Имовинска целина 1. - Матична локација Крагујевац.

ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА 21.ОКТОБАР ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива