Јавни позив за „ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ" АД , ТРСТЕНИК

25. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 150/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

„ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД ТРСТЕНИК

МБ: 07623925

Шифра поступка: JP 150/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД ТРСТЕНИК, МБ: 07623925 (у даљем тексту: Субјект приватизације), моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која послују у области производње металних производа, или производње моторних возила или производње хидрауличких погонских уређаја.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД ТРСТЕНИК

Матични број:

07623925

Структура капитала (ЦРХоВ):

97,19536% друштвени капитал

0,657% акцијски капитал у власништву Холдинг компаније Прва петолетка АД Трстеник

2,148% акцијски капитал у власништву малих акционара

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

300.653.700 RSD

Уплаћени новчани капитал

300.653.700 RSD 29.12.2005.

3. Опис предметa продаје

  • 70% друштвеног капитала, што чини 68,037% укупног капитала Друштва.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају предмета продаје износи 4.512.513 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ППТ Сервоуправљачи ад
Стечај

Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача ППТ-Сервоуправљачи АД Трстеник

Локација:

Трстеник

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива