Јавни позив за „ГРАНИЧАР", ГАКОВО

18. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 140/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ број 83/2014и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ број 122/2014 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГРАНИЧАР“, ГАКОВО

МБ: 08064920

Шифра поступка: JP 140/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво „Граничар“, Гаково МБ: 08064920 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Акционарско друштво „Граничар“, Гаково

Седиште:

Краља Петра I 75, Гаково

Матични број:

08064920

Назив делатности:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

 

Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију            68,23579% (197.748 акција)

Акционарски фонд АД Београд   0,17426% (505 акција)

Остали акционари: 31,58995%(91.548 акција)

Укупно                      100% (289.801 акција)

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал:

624.911,7 ЕУР

2.701.415,2 ЕУР

Уплаћени новчани капитал:

2.701.415,2 ЕУР 31.12.2005

624.911,7 ЕУР 12.01.2009

3. Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје чиниПакет акција састављен од 198.253 акције CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број:RSGRGAE56974што представља 68,41005%укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

  • 197.748 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSGRGAE56974, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 68,23579% укупног капитала Субјекта приватизације и
  • 505 акција у власништву Акционарског фонда АД Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSGRGAE56974 што представља 0,17426% укупног капитала Субјекта приватизације.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-5003/2015 од 14.05.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације. Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-8799/2015 од 20.08.2015. године, којим се у Закључку  Владе Републике Србије 05 Број: 023-5003/2015 од 14.05.2015. године, у тачки 1. речи: „2013. године“ замењују речима „последње пословне године“.

4. Почетна цена

Почетна цена заПакет акција који се нуди на продају износи686.853,42евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
Граничар АД
Стечај

Акционарско друштво Граничар, гаково

Локација:

Гаково

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива