Јавни позив за ППТ ДЕЛОВИ АД , НОВИ ПАЗАР

17. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 149/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014 46/2015), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014 и 61/2015), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

МБ: 07623933

Шифра поступка: JP 149/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР, МБ: 07623933 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која послују у делатности метало-прерађивачке индустрије

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

Матични број:

07623933

Структура капитала (ЦРХоВ):

98,80609% друштвеног капитала и 1,19391% акцијског капитала у власништву Холдинг компаније Прва петолетка АД Трстеник.

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

52.726.000 RSD

Уплаћени новчани капитал

52.726.000 RSD 07.09.2006

3. Опис и вредност предметa продаје

  • 70% друштвеног капитала, што чини 69,16426% укупног капитала Друштва.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 876.505 евра.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-8760/2015 од 20.08.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају предмета продаје износи једну трећину процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар последње пословне године, који се нуди на продају, односно 292.168 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ППТ Делови ад
Стечај

GOOD WOOD NUMANOVIĆ DOO NOVI PAZAR

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива