Јавни позив за ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

15. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 146/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

МБ: 07609582

Шифра поступка: JP 146/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА ЗА КАБЛОВСКУ ИНДУСТРИЈУ И РУДАРСТВО ЗАСТАВА МЕТАЛ, РЕСАВИЦА, МБ: 07609582 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

Матични број:

07609582

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSZMREE38744, са укупно 68.872 обичних акција, од чега је 48.210 акција, или 69,99942% капитала у власништву Агенције за приватизацију и 1.327 акција или 1,92676% капитала у власништву Акционарског фонда, и 19.335 акција или 28,07382% у власништву осталих акционара.

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

873.068,39EUR

Уплаћени новчани капитал

873.068,39EUR 31.12.2004

3. Опис и вредност предметa продаје

Пакет акција који Агенција нуди на продају састављен је од 49.537 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSZMREE38744, што представља 71,92618% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

  • 48.210 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSZMREE38744 или 69,99942% капитала у власништву Агенције за приватизацију, и
  • 1.327 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSZMREE38744 или 1,92676% капитала у власништву Акционарског фонда.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-8800/2015 од 20.08.2015. године о условном отпису дуга субјекту приватизације, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2014. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 120.087,30 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
Застава метал ад
Стечај

Застава Метал АД

Локација:

Ресавица

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива