Јавни позив за АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН, АРАНЂЕЛОВАЦ

15. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 144/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АРАНЂЕЛОВАЦ

МБ: 07114141

Шифра поступка: JP 144/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АРАНЂЕЛОВАЦ, МБ: 07114141 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АРАНЂЕЛОВАЦ

Матични број:

07114141

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSELEKE38514, са укупно 133.098 акција, од чега је 132.085 акција, или 99,23891% капитала у власништву Агенције за приватизацију РС, и 1.013 акција или 0,76109% капитала у власништву осталих акционара.

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

43.304.480 РСД

7.788.332,87 ЕУР

Уписани неновчани капитал

300.000 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

7.788.332,87 ЕУР 31.12.2005.

43.304.480 РСД 13.02.2012.

Унети неновчани капитал

300.000 ЕУР 21.06.2010.

 

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 132.085 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSELEKE38514, у власништву Агенције за приватизацију што представља 99,23891% укупног капитала Субјекта приватизације.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-8380/2015 од 06.08.2015. године о измени Закључка 05 Број: 023-4114/2015 од 16.04.2015. године о условном отпису дуга субјекту приватизације, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2014. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена

Почетна цена за продају предмета продаје износи 2.098.109,58 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива