Oдржана Друга седница Комисије за Акционарско друштво 7 ЈУЛИ, Сириг

02. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 26/15

Дана 01.09.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Акционарско друштво 7. Јули, Сириг - шифра поступка JP 26/15.

 

Почетна цена за продају 69,99971% укупног капитала Субјекта приватизације, према Јавном позиву шифра поступка JP 26/15, износила је 4.518.962,87 евра.

 

Једини понуђач у поступку ГП ГРАДИТЕЉ НС ДОО, Нови Сад, матични број: 08582165, кога заступа Љупко Калаба, директор, понудио је цену у износу од 4.520.000,00 евра, која је прихваћена.

 

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

 

Тек након добијања позитивног мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца, Агенција за приватизацију ће са купцем закључити Уговор о продаји капитала.

Галерија

7. ЈУЛИ АД
Контрола

7 ЈУЛИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СИРИГ

Локација:

Сириг

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива