Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће АД ДРАГАН МАРКОВИЋ БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

25. авг. 2015.

Шифра пoступка: JP 38/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 24.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД ДРАГАН МАРКОВИЋ БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ, МБ 07042442, шифра пoступка: JP 38/15, који је објављен 27.05.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

ДРАГАН МАРКОВИЋ АД
Стечај

Драган Марковић ад Обреновац

Локација:

Обреновац

Делатност:

Узгој свиња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива