Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће АД ОМОЉИЦА, Омољица

25. авг. 2015.

шифра пoступка: JP 23/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 24.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала АД ОМОЉИЦА, Омољица, шифра пoступка: JP 23/15, који је објављен 26.05.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

ПД ОМОЉИЦА АД
Акционарски фонд

ПД ОМОЉИЦА АД ОМОЉИЦА

Локација:

Омољица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива