Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће АД СЕМЕ ТАМИШ, Панчево

25. авг. 2015.

шифра пoступка: JP 21/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 24.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала АД СЕМЕ ТАМИШ, Панчево, шифра пoступка: JP 21/15, који је објављен 26.05.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

Семе Тамиш ад
Стечај

Акционарско друштво за дораду семена Семе-Тамиш Панчево

Локација:

Панчево

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива