Продато Јавно предузеће Информативни press центар Општине Владичин Хан

22. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 80/15

САОПШТЕЊЕ

ПРОДАТО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

 „ИНФОРМАТИВНИ PRESS ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“,

ВЛАДИЧИН ХАН

Шифра поступка: JP 80/15

Дана 21.08.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће „Информативни press центар Општине Владичин Хан“, Владичин Хан, на којој је отворена Понуда јединог учесника у поступку чија је Пријава за учешће одобрена од стране Комисије.

Комисија је констатовала да је понуда физичког лица Милоша Динића из Владичиног Хана достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила учесника Милоша Динића из Владичиног Хана Купцем 100% капитала који Општина Владичин Хан има у субјекту приватизације Јавно предузеће „Информативни press центар Општине Владичин Хан“, Владичин Хан.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 8.225,60 евра, а својом понудом учесник Милош Динић из Владичиног Хана обавезао се да плати 8.230,00 евра у готовом, ради куповине 100% капитала који Општина Владичин Хан има у субјекту приватизације Јавно предузеће „Информативни press центар Општине Владичин Хан“, Владичин Хан.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

 

 

Информативни прес центар јп / Информативни прес центар доо
Контрола

ИНФОРМАТИВНИ ПРЕСС ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ДОО ВЛАДИЧИН ХАН

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива