Oдржана Друга седница Комисије за Јавно предузеће Tелевизија Пожега

22. авг. 2015.

Шифра поступка ЈП 87/15

САОПШТЕЊЕ

Јавно предузеће Tелевизија Пожега, Пожега, МБ 20297972

Шифра поступка ЈП 87/15

Дана 21.08.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће Телевизија Пожега, Пожега, матични број: 20297972, - шифра поступка ЈП 87/15.

Седници Koмисије су поред чланова Комисије, присуствовали и представници мисије ОЕБСА, представници понуђача и субјекта приватизације.

Комисија је констатовала да је пристигла пријава за учешће достављена у складу са Јавним позивом, Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче.

Такође, извршена је провера у вези са уплатом депозита и подаци о понуђачу у бази података Агенције за приватизацију, те је Комисија једногласну донела одлуку да се пријава одобри.

  • мисија је отворила коверту са ознаком „Понуда“, достављена од стране јединог учесника у поступку Радоице Милосављевића из Крушевца, и прогласила учесника условно Купцем 100% капитала који Општина Пожега има у субјекту приватизације Јавно предузеће Телевизија Пожега, Пожега, док се не прибаве потврде од стране Управе за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медије, Републике Србије, да нема сметњи да се једини учесник и прогласи Купцем.

Почетна цена за 100% капитала који Општина Пожега има у субјекту приватиазиције Јавно предузеће Телевизија Пожега, Пожега, износи 38.883 ЕУР процењене фер тржишне вредности предмета продаје на дан 31.12.2014. године, док је понуђена цена од стране јединог учесника у поступку 39.000 ЕУР.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговор о продаји капитала.

 

 

 

ЈП ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА
Контрола

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива