Измена бр. 4 Јавног позива за ППТ ДЕЛОВИ АД

20. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 24/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка JP 24/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 4 JАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације

ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

Шифра поступка: JP 24/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 24/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. став 2. мења се и гласи:

„Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи 876.505,00 евра.“

2. У тачки 3. став 3. брише се.

3. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 876.505,00 евра.“

4. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 21.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

5. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 87.650,00 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

6. Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени.

7. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел: + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

 

Милица Петровић

Вођа пројектног тима

е-mail: petrovicm@priv.rs

 

Сандра Чавић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: scavic@priv.rs

 

8. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.

ППТ Делови ад
Стечај

GOOD WOOD NUMANOVIĆ DOO NOVI PAZAR

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива