Неуспешна продаја капитала предузећа Радио Барајево

19. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 86/15

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Предузеће за информисање „Радио Барајево“ ДОО, Барајево, МБ 17141775- шифра поступка: JP 86/15, проглашен је неуспешним дана 18.08.2015. године, од стране Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације, с обзиром да у предвиђеном року, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ РАДИО БАРАЈЕВО ДОО БАРАЈЕВО - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Барајево

Делатност:

Емитовање радио-програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива