Измена бр. 3 Јавног позива за предузеће МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ

19. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 30/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3. JАВНОГ ПОЗИВА

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје имовине субјекта приватизације

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава „Мајевица - Машине алатке“ АД, Бачка Паланка, „Мајевица - Пољоопрема“ АД Бачка Паланка, „Мајевица - Пумпе и цистерне“ АД Бачка Паланка и „Мајевица - Ливница“ АД Бачка Паланка

Шифра поступка: JP 30/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: ЈП 30/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. став 4. мења се и гласи:

„Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна цена наведене имовинске целине са стањем на дан 31.12.2014. године износи 2.493.055 евра.“

2. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена за продају имовинске целине износи 100% процењене вредности имовине, односно 2.493.055 евра.“

3. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 24.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

4. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 249.306 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

5. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу“ одржаће се дана 27.08.2015. године у просторијама Агенције за приватизацију, на адреси Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1. у 11. часова по београдском времену.“

6. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

7. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел: + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

 

Милица Петровић

Вођа пројектног тима

е-mail: petrovicm@priv.rs

 

Наталија Међедовић

Сарадник за послове приватизације

е-mail: nmedjedovic@priv.rs

 

8. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД
Стечај

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива