Измена бр. 4 Јавног позива за 7 ЈУЛИ, СИРИГ

18. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 26/15

 

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године, објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

 

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 4 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „7 ЈУЛИ“, СИРИГ

МБ: 08053073

 

Шифра поступка: JP 26/15

 

 

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 26/15, на начин како следи:

 

 

 

1. Мења се у тачки 5. став 1. Јавног позива и гласи:

 

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 24.08.2015. године до 14:00 часова по београдском времену.“

 

2. Мења се у тачки 9. став 1. Јавног позива и гласи:

 

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 26.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 12:00 часова по београдском времену.“

 

3. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

 

4. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Јелена Каписода

Руководилац пројекта

е-mail: jkapisoda@priv.rs

Наталија Међедовић

Сарадник

е-mail: nmedjedovic@priv.rs

 

 

 

7. ЈУЛИ АД
Контрола

7 ЈУЛИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СИРИГ

Локација:

Сириг

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива