Продато Јавно предузеће Радио телевизија Kрагујевац, Крагујевац

14. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 62/15

Продато Јавно предузеће Радио телевизија Kрагујевац, Крагујевац

Шифра поступка: JP 62/15

Дана 14.08.2015. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац, Крагујевац, на којој је отворена Понуда јединог учесника у поступку чија је Пријава за учешће одобрена од стране Комисије.

Комисија је констатовала да је понуда физичког лица Радоице Милосављевића из Крушевца достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила учесника Радоицу Милосављевића из Крушевца Купцем 100% капитала који Град Крагујевац има у субјекту приватизације Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац, Крагујевац.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је  85.383,33 евра, а својом понудом учесник Радоицa Милосављевића из Крушевца обавезао се да плати 85.500,00 евра у готовом, ради куповине 100% капитала који Град Крагујевац има у субјекту приватизације Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац, Крагујевац.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

РТВ КРАГУЈЕВАЦ ДОО
Приватизација

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива