Измена бр. 2 Јавног позива за предузеће ДП ИНДУСТРИЈА СТАКЛА ПАНЧЕВО, ПАНЧЕВО

14. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 18/15

 

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 25.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 18/15, (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

 

ИЗМЕНУ БР. 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДП ИНДУСТРИЈА СТАКЛА ПАНЧЕВО, ПАНЧЕВО

МБ: 08005907

 

Шифра поступка: JP 18/15

 

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 18/15, на начин како следи:

 

1. У тачки 3. став 4.  мења се и гласи:

„Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена вредност имовинске целине која је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи 9.508.378,95 евра.“

 

2. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена за продају имовинске целине износи 100% процењене вредности имовине, односно 9.508.378,95 евра.“

 

3. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 28.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

 

4. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 21.08.2015. до 15:00 часова по локалном времену.“

 

5. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 950.837,89 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

 

6. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 01.09.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 12:00 часова по локалном времену.“

 

7. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси: www.priv.rs/industrijastakla/11196/.shtml

8. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати следећа лица, на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Драгана Пузић

Вођа пројектног тима

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: dpuzic@priv.rs

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

Тел:   +381 11 30 20 887

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nbekic@priv.rs

 

 

ИНДУСТРИЈА СТАКЛА АД
Стечај

Индустрија стакла ад Панчево

Локација:

Панчево

Делатност:

Обликовање и обрада равног стакла

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива