Измена бр. 4 Јавног позива за АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН" АРАНЂЕЛОВАЦ

10. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 20/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 20/15  (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 4 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АРАНЂЕЛОВАЦ

МБ: 07114141

Шифра поступка: JP 20/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 20/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. став 2. брише се.

2. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 4.196.219,15 EUR.“

3. У тачки 6. став 3. мења се и гласи:

„Заинтересовано лице доставља Агенцији захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија, и/или факсом на број +381(11) 30 20 881 и/или електронском поштом (e-mail) на адресу amomcilovic@priv.rs и bstepic@priv.rs са назнаком „Захтев за откуп продајне документације - шифра поступка ЈП 20/15“.“

4. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 419.621,91 EУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

5. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

6. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Анкица Момчиловић

Вођа пројектног тима

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: amomcilovic@priv.rs

Биљана Степић

Помоћник руководиоца пројекта

Тел:   +381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: bstepic@priv.rs

 

 

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива