Измена бр. 3 Јавног позива за „ТЕХНОХЕМИЈА" АД, БЕОГРАД

07. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 19/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 19/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ТЕХНОХЕМИЈА АД, БЕОГРАД

МБ: 07032919

Шифра поступка: JP 19/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 19/15, на начин како следи:

  1. Тачка 2. мења се и гласи:

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације:

Пословно име:

Технохемија предузеће за промет и производњу хемијске и техничке робе- Акционарско друштво, Београд

Матични број

07032919

Структура капитала:

  • Агенција за приватизацију 49.80348%
  • Акционарски фонд ад, Београд 0.22480% и
  • Остали акционари 49.97172%

Вредност капитала:

11.811.930,23 евра

2. У тачки 3. став 2. мења се и гласи:

„Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 5.909.305,53 евра.

3. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала који је предмет продаје, односно 5.909.305,53 евра

4. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 24.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

5. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 17.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

6. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 590.930,55 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

7. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 26.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 14:00 часова по локалном времену.“

8. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

9. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Марија Илић Кнежевић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: marijailic@priv.rs

Сандра Чавић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: scavic@priv.rs

ТЕХНОХЕМИЈА АД
Акционарски фонд

Технохемија ад Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива