Измена бр. 3 Јавног позива за ФРА, ЧАЧАК

05. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 35/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 35/15, (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БР. 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА, ЧАЧАК

МБ: 07181965

Шифра поступка: JP 35/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 35/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. став 2.  мења се и гласи:

„Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 2.332.301,35 евра.“

2. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала, односно 2.332.301,17 евра.“

3. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 17.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

4. У тачки 6. став 4. мења се и гласи:

„Захтев се подноси до 10.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену. Продајна документација је доступна од 06.07.2015. године.“

5. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 233.230,14 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

6. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 19.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 15:00 часова по локалном времену.“

7. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси: www.priv.rs/fra/11222/.shtml

8. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати следећа лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Оливера Аранђеловић

Руководилац пројекта

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: dpuzic@priv.rs

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

Тел:   +381 11 30 20 887

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nbekic@priv.rs

Фабрика резног алата ад
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња алата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива