Измена бр. 3 Јавног позива за АД ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД, БЕОГРАД

04. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 48/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје капитала субјекта приватизације

АД Индустрија обуће Београд, Београд

МБ: 07031637

Шифра поступка: JP 48/15

Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметање ради продаје капитала субјекта приватизације АД ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД, БЕОГРАД (у даљем тексту: Јавни позив), који је објављен 27.05.2015. године у дневном листу „Политика“, мења се у делу који се односи на почетну цену, депозит за учешће, рокове за откуп документације,подношење пријава за учешће и отварање пријава.

1. У тачки 4. Јавног позива мења се став 1. и гласи:

„Почетна цена предмета продаје који се нуди на продају износи 579.177,06 ЕУР

2. У тачки 5. Јавног позива мења се став 1. и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 25.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

3. У тачки 6. Јавног позива мења се ст. 5. и гласи:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 18.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

4. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 57.917,71 ЕУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

5. У тачки 9. Јавног позива мења се став 1. и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 27.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 10:00 часова по београдском времену.“

6. Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени.

7. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Ивана Јоксимовић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: ijoksimovic@priv.rs

Данијела Славковић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: dslavkovic@priv.rs

8. У случају потребе, Агенција задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из Јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Индустрија обуће Београд ад, Београд / Београдска обућа УНО
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива