Измена бр. 3 Јавног позива за АД „БУДИМКА" ПОЖЕГА

04. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 25/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 25/15  (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АД „БУДИМКА“ ПОЖЕГА

МБ: 07303041

Шифра поступка: JP 25/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 25/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. став 2. мења се и гласи:

„Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи 1.235.491,99 ЕУР.

2. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 1.235.491,99 ЕУР.

3. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 24.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

4. У тачки 6. став 3. мења се и гласи:

Заинтересовано лице доставља Агенцији захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија, и/или факсом на број +381 (11) 3020 881 и/или електронском поштом (e-mail) на адресу amomcilovic@priv.rs и dslavkovic@priv.rs са назнаком “Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JP 25/15”.

5. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Захтев се подноси до 17.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену. Продајна документација je доступна од 10.07.2015. године.“

6. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 123.549,19 EУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

7. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 26.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 09:00 часова по београдском времену.“

8. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

9. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Анкица Момчиловић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: amomcilovic@priv.rs

Данијела Славковић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: dslavkovic@priv.rs

БУДИМКА АД
Стечај

Будимка ад Пожега

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња сокова од воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива