Измена бр. 3 Јавног позива за ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

04. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 44/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 44/15  (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

МБ: 07609582

Шифра поступка: JP 44/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 44/15, на начин како следи:

1. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 360.261,88 ЕУР.“

2. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 25.08.2015. године до 12:00 часова по београдском времену.“

3. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Захтев се подноси у периоду од 11.06.2015. године до 18.08.2015. године до 12:00 часова по београдском времену. Продајна документација je доступна од 06.07.2015. године.“

4. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 36.026,18 EУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

5. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 27.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 10:00 часова по београдском времену.“

6. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

7. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Анкица Момчиловић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: amomcilovic@priv.rs

Биљана Степић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: bstepic@priv.rs

Застава метал ад
Стечај

Застава Метал АД

Локација:

Ресавица

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива