Исправка техничке грешке из Измене бр. 2 Јавног позива за КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

03. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 17/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 07.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу «Политика», шифра поступка: JP 17/15, (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИСПРАВКУ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ ИЗ ИЗМЕНЕ БР. 2 ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

МБ: 07219792

Шифра поступка: JP 17/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о исправци техничке грешке из Измене бр. 2 Јавног позива, шифра поступка: JP 17/15, у делу који се односи на износ депозита на начин како следи:

Депозит за учешће износи: 101.578,00 ЕУР.

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД
Акционарски фонд

Крушик Пластика ад Осечина

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива