Измена бр. 2 Јавног позива за „ТАНЈУГ",БЕОГРАД

03. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 77/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 30.06.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 77/15, (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БР. 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИНСКА АГЕНЦИЈА „ТАНЈУГ” СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

МБ: 07022301

Шифра поступка: JP 77/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 77/15, на начин како следи:

1. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Захтев за откуп продајне документације се подноси до 06.08.2015. године (до 15:00 часова по београдском времену).“

2. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

3. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати следећа лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Сања Спасенић

Руководилац пројекта

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: sspasenic@priv.rs

 

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

Тел:   +381 11 30 20 887

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nbekic@priv.rs

НОВИНСКА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ ЈП

Јавно предузеће Новинска агенција Танјуг

Локација:

Београд

Делатност:

Делатности новинских агенција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива