Измена бр. 3 Јавног позива за СТУДИО Б, БЕОГРАД

31. јул. 2015.

Шифра продаје: JP 50/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 25.06.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ шифра поступка: JP 50/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЈАВНО РАДИО-ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО Б, БЕОГРАД

                                                                                    МБ: 07010109

Шифра продаје: JP 50/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 50/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 11.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

2. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 13.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 15:00 часова по локалном времену.“

3. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

4. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Сања Спасенић

Руководилац пројекта

е-mail: sspasenic@priv.rs

 

Наташа Сарић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: nsaric@priv.rs

 

СТУДИО Б ЈП
Контрола

Јавно радиодифузно предузеће СТУДИО Б

Локација:

Београд

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива