Измена бр. 2 Јавног позива за ХИ „НЕВЕНА" АД,ЛЕСКОВАЦ

31. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 37/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ шифра поступка: JP 37/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје имовине субјекта приватизације

ХИ „НЕВЕНА“ АД ЛЕСКОВАЦ

МБ: 07105177

Шифра поступка: JP 37/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 37/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 25.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 6. мењају се ст. 5. и 6. и гласе:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 18.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

„Продајна документација ће бити доступна од 10.08.2015. године.“

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 27.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 11:00 часова по београдском времену.“

4. Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају не промењени.

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Анкица Момчиловић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: amomcilovic@priv.rs

Данијела Славковић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: dslavkovic@priv.rs

НЕВЕНА АД
Стечај

Хемијска индустрија Невена ад Лесковац

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива