Измена бр. 3 Јавног позива за ППТ ДЕЛОВИ АД,НОВИ ПАЗАР

31. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 24/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка JP 24/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације

ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

Шифра поступка: JP 24/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 24/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 24.08.2015. године до 14:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Откуп продајне документације траје од 01.07.2015. године до 17.08.2015. године (до 15:00 часова по београдском времену). Продајна документација je доступна од 10.07.2015. године.“

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 26.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 13:00 часова по београдском времену.“

4. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси:   

http://www.priv.rs/Vesti/11209/Javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-javnog.shtml

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Милица Петровић

Вођа пројектног тима

е-mail: petrovicm@priv.rs

Сандра Чавић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: scavic@priv.rs

ППТ Делови ад
Стечај

GOOD WOOD NUMANOVIĆ DOO NOVI PAZAR

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива