Измена бр. 2 Јавног позива за МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД,БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава

31. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 30/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка JP 30/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје имовине субјекта приватизације

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава „Мајевица-Машине алатке“ АД, Бачка Паланка, „Мајевица-Пољоопрема“ АД Бачка Паланка,„Мајевица-Пумпе и цистерне“ АД Бачка Паланка и „Мајевица-Ливница“ АД Бачка Паланка

Шифра поступка: JP 30/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 30/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 25.08.2015. године до 14:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп документације је 18.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.

3. У тачки 6. став 6. мења се и гласи:

„Продајна документација је доступна од 24.07.2015. године.“

4. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 27.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 13:00 часова по београдском времену.“

5. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси:  

http://www.priv.rs/Vesti/11241/Javni-poziv-za-javno-prikupljanje-ponuda-sa.shtml

6. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Милица Петровић

Вођа пројектног тима

е-mail: petrovicm@priv.rs

Наталија Међедовић

Сарадник

е-mail: nmedjedovic@priv.rs

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД
Стечај

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива