Измена бр. 2 Јавног позива за АД „БУДИМКА" ПОЖЕГА

23. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 25/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: ЈП 25/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје капитала субјекта приватизације

АД „БУДИМКА“ ПОЖЕГА

МБ: 07303041

Шифра поступка: JP 25/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 25/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 10.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 03.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 12.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 12:00 часова по београдском времену.“

4. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Анкица Момчиловић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: amomcilovic@priv.rs

Данијела Славковић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: dslavkovic@priv.rs

6. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.

 

БУДИМКА АД
Стечај

Будимка ад Пожега

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња сокова од воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива