Измена бр. 2 Јавног позива за „ОМОЉИЦА" АД, ОМОЉИЦА

21. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 23/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ОМОЉИЦА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ОМОЉИЦА

МБ: 08047723

Шифра поступка: JP 23/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 23/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. став 2.  мења се и гласи:

„Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи 9.092.160,15 евра“.

2. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, који се нуди на продају, односно 9.092.160,15 евра“.

3. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 10.08.2015. године до 14:00 часова по београдском времену.“

4. У тачки 6. став 4. мења се и гласи:

„Захтев се подноси у периоду од 10.06.2015. године до 31.07.2015. године. Продајна документација биће доступна од 22.07.2015. године.“

5. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

 „Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 909.216,02 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче“.

6. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 12.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 10:00 часова по београдском времену.“

7. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

8. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Љиљана Максић

Руководилац пројекта за приватизацију

е-mail: ljmaksic@priv.rs

Светлана Роко

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: sroko@priv.rs

ПД ОМОЉИЦА АД
Акционарски фонд

ПД ОМОЉИЦА АД ОМОЉИЦА

Локација:

Омољица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива