Измена бр. 1 Јавног позива за ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

20. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 101/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 16.07.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

МБ: 07012209

Шифра поступка: JP 101/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 101/15, на начин како следи:

1. Мења се тачка 1. Јавног позива и гласи:

„Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.“

2. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

3. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Анкица Момчиловић

Вођа пројектног тима

е-mail: amomcilovic@priv.rs

Биљана Степић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: bstepic@priv.rs

ИП Рад ад
Контрола

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД )

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива