Измена бр. 2 Јавног позива за КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

10. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 17/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 07.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу «Политика» (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију објављује:

ИЗМЕНУ БР. 2 ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

МБ: 07219792

Шифра поступка: JP 17/15

Агенција за приватизацију обавештава све заинтересоване о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 167.694 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSKRPLE72016, у власништву Агенције за приватизацију и Акционарског фонда а.д. Београд, што представља 93,96306% укупног капитала Субјекта приватизације, на начин како следи:

1. Мења се податак о процењеној вредности капитала и гласи:

Укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 1.015.780,00 ЕУР.

2. Мењају се износи депозита и почетне цене на начин како следи:

Депозит за учешће износи: 50.789,00 ЕУР

Почетна цена износи: 507.890,00 ЕУР

3. Мењају се рокови тако да гласе:

Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 31.07.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 05.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.

Отварање Главног коверта и коверта са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 07.08.2015. године, у 12:00 часова, у просторијама Агенције за приватизацију, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, канцеларија бр. 301.

4. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси:   

http://www.priv.rs/Vesti/11151/Krusik.shtml

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Драгана Пузић

Вођа пројектног тима

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: dpuzic@priv.rs

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

Тел:   +381 11 30 20 887

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nbekic@priv.rs

 
КРУШИК-ПЛАСТИКА АД
Акционарски фонд

Крушик Пластика ад Осечина

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива