Одржана продаја непокретне имовине стечајног дужника ГП "ДОМ" АД Београд у стечају, Смедерево

07. јул. 2015.

Дана 07.07.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, на 3 спрату, одржана је продаја дела имовине стечајног дужника
ГП “ДОМ” АД Београд - у стечају, ул. Макензијева бр. 53, методом јавног прикупљања понуда.

 

РЕЗУЛТАТ:

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

 

ПРОЦЕНА

ПОНУЂЕНО

ПОНУЂАЧ

1. Пословни простор у згради у Београду, у улици Макензијева број 51-53, постојећа на к.п. бр. 1604/1, уписана у листу непокретности број 2045 КО Врачар, коју чини 3 етаже, уписане у листу непокретности као приватна својина стечајног дужника и описано (у В листу - 2. део листа непокретности бр. 2045 КО Врачар), као:

 

  • пословни простор-гаража са 15 гаражних места у сутерену зграде, укупне корисне површине 378м2 (евиденцијски број 8);
  • пословни простор  за који није утврђена делатност у сутерену зграде, укупне корисне површине 345м2 (евиденцијски број 9), од чега је предмет продаје  површина од 215 м2,  односно реални удео од 215/345(површина од 130 м2  припада заједничком простору);
  • пословни простор за који није утврђена делатност у приземљу зграде, укупне корисне површине 406м2 (евиденцијски број 11), од чега је предмет продаје  површина од 157,36м2 односно реални удео од 157/406 (100,94м2 припада заједничком простору, а 147,70м2 је власништво других лица);
  • пословни простор за који није утврђена делатност, на III спрату зграде, укупне корисне површине 728м2 (евиденцијски број 3).

 

Напомена:  Укупна  нето површина пословног простора  у  власништву   стечајног   дужника који је предмет продаје износи 1.478,36 м2 (извор-Процена вредности дела имовине ГП ДОМ у стечају из Београда, Економски факултет у Београду, мај 2013. године). Преостала површина простора који се у листу непокретности 2045 КО Врачар води на стечајног дужника представља  својину других лица или заједнички простор који припада свим власницима посебних делова објекта и није предмет продаје.

 

2. Припадајући канцеларијски намештај, опрема и ситан инвентар.

 

344.902.247,35

---

      ---

 

 

Образложење: У складу са смерницама из огласа о продаји дела имовине ГП “ДОМ” АД  Београд - у стечају,  ул. Макензијева бр. 53, констатовано је да није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција закључно са 30.06.2015. године,  ради учешћа на јавном прикупљању понуда.

ДОМ ГП
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОМ АД, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива