Измена бр. 2 Јавног позива субјекта приватизације ЗГОП АД, Нови Сад

06. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

МБ: 08024596

 

Шифра поступка: JP 33/15

 

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 33/15, на начин како следи:

 1. У тачки 5. мења се став 1. Јавног позива и гласи:
  „Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 14.08.2015. године до 12:00 часова по београдском времену.“
 2. У тачки 6. мења се став 4. Јавног позива и гласи:
  „Захтев се подноси у периоду од 15.07.2015. године до 31.07.2015. године. Продајна документација биће доступна од 15.07.2015. године.“
 3. У тачки 9. мења се став 1. Јавног позива и гласи:
  „Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 18.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 12:00 часова по београдском времену.“
 4. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.
 5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију
Републике Србије
Теразије 23, 11000 Београд
Република Србија
Тел:   + 381 11 30 20 804
Факс: + 381 11 30 20 881

Надежда Ћурчић
Вођа пројектног тима
е-mail: ncurcic@priv.rs

Марко Љубоја
Помоћник руководиоца пројекта
е-mail: mljuboja@priv.rs

ЗГОП АД
Акционарски фонд

Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња железничких пруга и подземних железница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива