Измена бр. 2 Јавног позива за АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 7 ЈУЛИ, СИРИГ

04. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 7 ЈУЛИ, СИРИГ

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године, објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „7 ЈУЛИ“, СИРИГ

МБ: 08053073

 

Шифра поступка: JP 26/15

 

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 26/15, на начин како следи:

 1. Мења се у тачки 3. став 2. Јавног позива и гласи:
  „Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 4.518.962,87 евра.“
 2. ,Мења се у тачки 4. став 1. Јавног позива и гласи:
  „Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, који се нуди на продају, односно 4.518.962,87 евра.“
 3. Мења се у тачки 5. став 1. Јавног позива и гласи:
  „Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 04.08.2015. године до 14:00 часова по београдском времену.“
 4. Мења се у тачки 6. став 4. Јавног позива и гласи:
  „Захтев се подноси у периоду од 10.06.2015. године до 27.07.2015. године.“
 5. Мења се у тачки 7. став 1. Јавног позива и гласи:
  „Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 451.896,28 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“
 6. Мења се у тачки 9. став 1. Јавног позива и гласи:
  „Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 06.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 13:00 часова по београдском времену.“
 7. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.
 8. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију
Републике Србије
Теразије 23, 11000 Београд
Република Србија
Тел:   + 381 11 30 20 804
Факс: + 381 11 30 20 881

Јелена Каписода
Руководилац пројекта за приватизацију
е-mail: jkapisoda@priv.rs

Наталија Међедовић
Сарадник за приватизацију
е-mail: nmedjedovic@priv.rs

7. ЈУЛИ АД
Контрола

7 ЈУЛИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СИРИГ

Локација:

Сириг

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива