Јавни позив за Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ", Бачка Паланка

30. јун. 2015.

Шифра поступка: JП 72/15

 

На основу члана 3. став 3. и  члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14) и члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ”, Бачка Паланка

МБ: 08779392

 

Шифра поступка: JP 72/15

 

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Недељне новине”, Бачка Паланка, МБ 08779392 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2.      Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Недељне новине”, Бачка Паланка

Матични број:

08779392

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSNENOE67322, са укупно 401 акција, од чега је 352 акције или 87,78055% капитала у власништву Агенције за приватизацију, 29 акција или 7,2З192% капитала у власништву Акционарског фонда ад, Београд и 20 акција или 4.98753% капитала у власништву осталих акционара.

Структура капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

2.040,94 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

2.040,94 ЕУР 31.12.2004.

3.      Опис и вредност предметa продаје

 

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 381 акције CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSNENOE67322, што представља 95,01247% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-          352 акције CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSNENOE67322, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 87,78055% укупног капитала Субјекта приватизације и

-          29  акције у власништву Акционарског фонда ад, Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSNENOE67322, што представља 7,2З192% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 3.621,08 ЕУР.

4.      Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала који је предмет продаје, односно 3.440,47 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

Јавни позив у целости
Недељне новине а.д.
Акционарски фонд

НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ БАЧКА ПАЛАНКА

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива