Јавни позив за Акционараско друштво „ГЛАС ПОДРИЊА", Шабац

30. јун. 2015.

Шифра поступка: JП 85/15

На основу члана 3. став 3. и члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014) и члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Акционараско друштво „ГЛАС ПОДРИЊА“, Шабац

МБ: 07121962

 

Шифра поступка: JP 85/15

 

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционараско друштво „ГЛАС ПОДРИЊА“, Шабац, МБ 07121962 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2.      Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Акционараско друштво „ГЛАС ПОДРИЊА“, Шабац

Матични број:

07121962

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSGLPDE32083, са укупно 10.716 акција, од чега је 7.647 акција или 71,36058% капитала у власништву Агенције за приватизацију, 1.787 акција или 16,67600% капитала у власништву Акционарског фонда ад, Београд и 1.282 акција или 11.96342% капитала у власништву осталих акционара.

Структура капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

2.992,42 ЕУР

64.734,18 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

64.734,18 ЕУР 31.12.2006.

2.992,42 ЕУР 21.10.2008.

3.      Опис и вредност предметa продаје

 

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 9.434 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSGLPDE32083, што представља 88,03658% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-          7.647 акције CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSGLPDE32083, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 71,36058% укупног капитала Субјекта приватизације и

-          1.787 акције у власништву Акционарског фонда ад, Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSGLPDE32083, што представља 16,67600% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 209.683,83 ЕУР.

 

 

4.      Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала који је предмет продаје, односно 184.598,47 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ГЛАС ПОДРИЊА АД
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГЛАС ПОДРИЊА ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива