Јавни позив за ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ" ДОО, ПИРОТ

30. јун. 2015.

Шифра поступка: JП 95/15

На основу члана 3. став 3. и члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14) и члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВОТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ ДОО, ПИРОТ

МБ: 20156830

 

Шифра поступка: ЈП 95/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијуме правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Привредно друштво „Телевизија Пирот“ ДОО, Пирот, МБ: 20156830 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаја капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијуми правних и/или физичких лица.

2.      Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Привредно друштво „Телевизија Пирот“ ДОО, Пирот

Матични број:

20156830

Структура капитала (АПР):

77,92% Агенција за приватизацију

Уписан и уплаћен новчани капитал

5.076.621,4 РСД на 22.10.2008.

Уписан и унет неновчани капитал

9.649.771 РСД на 31.12.2006.

22,08% Акционарски фонд ад Београд

Уписан и унет неновчани капитал

4.135.571 РСД на 31.12.2006.

3.      Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини 100% капитала који је у власништву Агенције за приватизацију и Акционарског фонда ад Београд, што чини 100% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 26.291 ЕУР.

4.      Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала, односно 26.291 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ ДОО
Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ ДОО, ПИРОТ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива