Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава „Мајевица- Машине алатке" АД, Бачка П

09. јун. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје имовине субјекта приватизације

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава Мајевица- Машине алатке“ АД, Бачка Паланка, „Мајевица- Пољоопрема“ АД Бачка Паланка, „Мајевица- Пумпе и цистерне“ АД Бачка Паланка и „Мајевица- Ливница“ АД Бачка Паланка

 

Шифра поступка: JP 30/15

 

Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметање ради продаје имовине субјекта приватизације МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава „Мајевица- Машине алатке“ АД, Бачка Паланка, „Мајевица- Пољоопрема“ АД Бачка Паланка, „Мајевица- Пумпе и цистерне“ АД Бачка Паланка и „Мајевица- Ливница“ АД Бачка Паланка (у даљем тексту: Јавни позив), који је објављен 27.05.2015. године у дневном листу „Политика“, мења се у делу који се односи на рокове за доступност продајне документације, откуп документације, подношење пријава за учешће, отварање Главног коверта и коверта са ознаком „Подаци о понуђачу“.


1.      У тачки 5. Јавног позива мења се став 1. и гласи:


„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 12.08.2015. године до 14:00 [m1] часова по београдском времену.“


2.      У тачки 6. Јавног позива мењају се ст. 5. и 6. и гласе:


„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 31.07.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

 

„Продајна документација ће бити доступна од 24.07.2015. године.“


3.      У тачки 9. Јавног позива мења се став 1. и гласи:


„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 14.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 10:00 часова по београдском времену.“


4.      Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају не промењени.

 

5.       За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:


Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Милица Петровић

Вођа пројектног тима

е-mail: petrovicm@priv.rs

Наталија Међедовић

Сарадник за послове приватизације

е-mail: nmedjedovic@priv.rs


 6.   У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног     позива.

 [m1]Што до 14?

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД
Стечај

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива